Backup

Klienter & Servrar

Låt Conect ta hand om din backup.

Om era servrar skulle drabbas av hårddiskkrasch, datavirus, stöld, radering eller något annat som gör att er information försvunnit kan ni känna er helt trygga, informationen finns kvar hos Conect.

All information är krypterad och konfidentiell, ni väljer om ni vill behålla krypteringsnyckeln för er själva. Endast den som har nyckeln kommer åt datan.

Tillsammans med er gör vi upp en plan hur ofta det ska tas backup och hur länge den ska lagras. Detta fungerar så klart både om du har dina servrar i vårt datacenter, hos dig eller någon annanstans. 

Hur går det till?

Först tas en backup som lagras lokalt hos dig antingen på USB-disk eller NAS (nätverkshårddisk). Sen replikeras den datan till vårt datacenter. Fördelen med att ha en lokal kopia är att det går snabbt att återläsa en kopia om något skulle hända. 

Du behöver nu inte själv hantera backupmedia utan kan släppa detta till Conect. Vi  övervakar och kontrollerar att den fungerar som den ska. Du får ett statusmail varje morgon.

Fungerar både på Microsoft Hyper-V, VMware ESXi, Windows Server och Ubuntu Server.

Kontakta oss för mer info och priser.


Kontakta ConectMicrosoft 365

Det som Microsoft tar ansvar för är infrastrukturen, det vill säga deras servrar, datacenter och ”upptiden”.
Men det är ditt ansvar att skydda din data. 

Det är dock vanligt med dataförlust i Microsoft 365 – från enkla användarfel till större dataintrång. Microsoft har datacenters dit data replikeras och ger en mycket bra ”upptid” och driftsäkerhet.
– Men det kan inte ersätta en backup.
Lite mer än 50% av tillfrågade företag har upplevt dataförlust eller intrång enligt undersökningar.

Conect Backup 365 – Vi tar backup på alla e-postlådor, OneDrive, Teams, SharePoint (dokumentbibliotek och listor). Då kan vi återskapa oavsiktligt raderade data eller ett utpressningsvirus. All utveckling på applikationer och system från Microsoft lägger vi till i säkerhetskopieringen.
Backupen lagras i 7 år eller efter överenskommelse.

Pris: 25kr/aktiv användare/månad upp till 50 användare. Större antal, begär offert.

Bild t.v. visar vem som ansvarar för vad – Microsoft och du som kund.