Redundanslösningar

Var aldrig utan nätverk

Ett stabilt internet krävs för de flesta företag idag. Tjänster mot internet i det dagliga arbetet måste fungera. Flera applikationer i det lokala nätverket hos företaget kommunicerar även med tjänster i molnet.

Händer det att internet ”gå ner” av olika anledningar, en av grävd fiberkabel, trasig nätverksutrustning kan det leda till stora produktionsbortfall och stora ekonomiska förluster.

Conect har i många år levererat redundanslösningar. En redundanslösning kan vara att man har en fiberanslutning som primär anslutning till Internet och sedan en trådlös FWA eller 4/5G som reserv.

Redundans går att bygga på olika sätt och komplexitet beroende på kundens önskemål och krav.