FWA - Fixed Wireless Access

Fixed Wireless Access (FWA) är trådlösa länkar som sätts upp mellan två eller flera punkter där det inte finns fibernät. Eller det av andra anledningar lämpar sig bättre med FWA.

Tillfällig lösning eller som backup. – I väntan på att fiber ska grävas ner till fastigheten används FWA som en tillfällig lösning. Denna trådlösa lösning kan fungera som en säker backup för redan installerad fiber. Sätts upp snabbt och kostnadseffektivt.
Läs mer om redundans här.

Conect har sedan 2002 arbetat med FWA och dagens länkar klarar hastigheter upp till 2000Mbit/s. Med erfaren installation och korrekt konfiguration är stabiliteten lika bra som fiber.