Drift/support/konsult

EXTERN IT-AVDELNING

Mindre företag har sällan egen IT-avdelning utan ansvaret faller ofta på CEO eller CFO. 

Här kan Conect hjälpa er genom att agera som er externa IT-avdelning.
Vi hjälper då till med allt från rådgivning/budget till drift, support och uppföljning.

Kontakta oss för att få veta mer.