Om oss

Conect grundades 1998.

Vår affärsidé är att på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt stödja och utveckla våra kunders IT-system.

Vad gör vi?

Conect levererar bredbandstjänster och IT-utrustning som krävs för kundens behov. Vi sköter driften av IT-systemet, samt fungerar som en ”extern IT-avdelning”. 
Våra kunder är små och medelstora företag/organisationer som i sin verksamhet är beroende av ett fungerande IT-system. Vi ger en personlig och professionell teknisk support av våra konsulter och moderna tekniker. Conect har mångårig erfarenhet som ger en trygg och säker leverans.

Vad vill vi uppnå?

Vårt mål är att göra IT lönsamt för våra kunder. En investering hos oss ska alltid ge våra kunder mer tillbaka.

Corporate Responsibilty (CSR)

I dag måste företag ta ansvar i hela värdekedjan. Allt från leverantörskedjor till samhällspåverkan, miljöpåverkan, tjänste- och produktutbud. Men även medarbetarna och kunderna.

Vad det gäller etiska affärsmetoder gör vi vad vi kan för att kontrollera att våra underleverantörer och samarbetspartners följer dem.

Vi investerar i medarbetarnas hälsa, arbetsmiljö och utveckling.

Vi stödjer Uganda Child Care i deras arbete med utsatta barn och familjer i Ugandas fattigaste delar.

Vi vill med ett aktivt och medvetet miljötänkande minska inverkan vårt och våra kunders arbetssätt har på miljön genom att:

  • Välja produkter som är så energisnåla som möjligt och som tillverkas på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
  • Se till att transporter sker så miljövänligt som möjligt. Både person- och varutransport.
  • Erbjuda återtag av kasserad utrustning.
  • Hjälpa våra kunder att minska tex elförbrukning med hjälp av smarta IT lösningar och energisnåla produkter.