Uppkopplade fastigheter

Vi har stor erfarenhet av att koppla ihop fastigheter till ett gemensamt nät där fastighetsteknikerna enkelt kan arbeta med sina system och dessutom få en övervakning av att systemen är i drift.
Oftast lägg systemen på en server som hostas av oss och vi ser till att servern är uppdaterad och tar daglig backup.

Exempel på system/enheter som kan anslutas
Passagesystem
Brandlarm
Kameraövervakning
Ventilationsystem
Värme och kylsystem
Övervakning av anslutna enheter
Elmätning
Temperatur
etc